راه های تماس با ما

تلفن داروخانه

Tell
031-36637970

فکس

Fax
031-34332323

ایمیل

E-Mail
info@dryahya.com

آدرس

Adress
اصفهان ،خیابان شیخ صدوق ،خیابان شیخ مفید ،داروخانه دکتر عباسی

ارسال پیام

همچنین می توانید از این طریق پیام خود را به ما برسانید.

تماس با ما

 

Verification

آدرس داروخـــانه